Zgodnji del telesa s trakom in intervali (SP349)- 25 min